• بانک:
  • ۰
  • جابجایی ها :
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
×

website

به بازی گردونه شانس خوش آمدید

بازی کنید و جایزه بگیرید

قبل از ورود به بازی به نکات زیر توجه کنید

شما باید سعی کنید تا ۳ شکل همسان را در ردیف مشخص شده بچینید. در هر چرخش، به طور تصادفی ۱ تا ۵ فرصت در اختیار خواهید داشت تا هر ستون را جابه‌جا کنید و ۳ شکل همسان را در یک ردیف جای دهید. همچنین شما ۱۰ بار فرصت دارید تا به صورت کلی گردونه را بچرخانید. امتیاز نهایی شما، باید از 500 بالاتر باشد تا به شما کد تخفیف تعلق بگیرد راهنمای جوایز »